home
 
news
works
cv
t  e  x  t
contact
drawinglog
 
more
 
 
   
 
 
 
 
         y  v  o  n  n  e     v  a  n    d  e  n     h  e  r  i  k

 
A r t   O f f i c e   |   C B K   R o t t e r d a m
 
text on artist page
(update 2022)
 
Yvonne van den Herik makes drawings with indian ink and brush on paper and recently also tape-drawings with self-made tape on paper or XL on walls and windows.
The black and white works arise by mixing fragments of earlier drawings, visual notes and explorative photo works, more or less like a DJ uses samples of recorded music.
Lines, shapes and (a)rhythms originate from a direct, physical and visually intuitive process, alternatively drawing on paper and digital tablet : making and thinking merge, eye and hand are one.
Questioning perception and visual thinking again and again fundamental interventions such as connecting and disconnecting or 'adding and subtracting' play an essential role in this freehand drawing process.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G r a f s c h a f t e r   N a c h r i c h t e n   |   09 · 01 · 2019
 
review of solo exhibition  Galerie Haus 34A   Bad Bentheim  (DE)
written by Susanna Austrup
( German text  /  click on image to zoom in ! )
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
″ what do you want to know? ″

 
              quote from Introduction text, by Heyer Thurnheer

 
 
 
 
 
 
B o r g e r s t r a a t   |   e l e v e n   q u e s t i o n s
 
interview for the text part of ′Borgerstraat Publication 2017
artists & guest artists   Open Studios Borgerstraat   Art Rotterdam Week 2016
(I answered with a series of 3 drawings)
 
 
 
 
 
 
part of my answer  © 2017 Yvonne van den Herik
see Re-View for the whole series

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
″ man muss zuhören, bemerken und beachten ″

 
              quote from opening speech of Ellen Timmerman, gallery owner and curator

 
 
 
 
 
G r a f s c h a f t e r   N a c h r i c h t e n
 
review by Elvira Meisel-Kemper on the occasion of the exhibition  ‘Ich höre zu’
Galerie Haus 34A   Bad Bentheim   march-may  2015
(German text)
 
 
... Bindeglied ist die Natur, die die drei Künstler vollkommen unterschiedlich in ihrer Kunst interpretieren. „Alles ist naturbezogen. Ich finde es sehr interessant, das zu kombinieren“, erläuterte Timmerman das Konzept. Der Titel „Ich höre zu“ war ein Vorschlag von Refit gewesen. „Man muss zuhören, bemerken und beachten“, begründete sie die Wirkung der Kunstwerke. ...
 
... Van den Herik setzt Erinnerungen von Reisen und Wandertouren sowie Skizzen, die während der Reisen entstanden sind, in filigrane Tintezeichnungen um. Gegenständliches verschwindet immer mehr. Was bleibt, sind hauchzarte Linien, die van den Herik mit der Tinte gezogen hat. ...

 
 
part of review © 2015 Elvira Meisel-Kemper

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
″ ronddwalen, met schijnbaar grote vrijheid ″

 
              quote from opening of exhibition at AIR Gallery, by Mieke Conijn

 
 
 
 
 
o p e n i n g   s p e e c h
 
by Mieke Conijn,  director Kunstenlab Deventer
on the occasion of the exhibition  ‘Yvonne van den Herik & Chung-Hsi Han
07 April 2013  at Galerie AIR  Lochem
(Dutch text)
 
 
Het werk van Yvonne lijkt abstract, maar is het zeker niet. Haar kunstwerken ontstaan vaak uit schetsen die ze op haar reizen maakt van het landschap. De elementen uit die verschillende landschappen en schetsen vormen een nieuw landschap. Fragmentarisch en nooit direct te herleiden, maar altijd voortbordurend op het landschap. Yvonne bouwt haar werk, haar landschappen op uit tekens, ze schrijft met haar ogen. De grote hoeveelheid tekens in het werk vormen als vanzelf patronen, en rijgen zich aaneen tot structuren en ervaringen. Ze zijn dan weer dans, dan weer de muziek zelf, kalligrafisch, grafisch, ritmisch. De snelheid waarmee de tekens op het papier zijn gezet lijkt hierbij een essentieel element, zonder dat het op enig moment willekeurig of vluchtig wordt. Daarvoor zijn ze veel te trefzeker. In haar composities is de reeks tekens net zo belangrijk als de ruimte die ze vrijlaat: vorm en restvorm. Veel kunstwerken ontstaan zoals gezegd uit haar reizen, maar de kunstwerken zijn zelf ook als een reis: Je kunt in haar imaginaire landschappen ronddwalen, met schijnbaar een grote vrijheid om daarheen te zwerven waar je maar wilt, maar - zonder dat je het in de gaten hebt - word je sterk gestuurd door de kunstenaar.
 
 
part of opening speech © 2013 Mieke Conijn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B l a c k   &   W h i t e   b o o k
 
publication on the occasion of Black & White
Gorcums Museum  febr·may 2013
exhibition curated by Piet Augustijn, retiring as conservator Contemporary Art
(Dutch text)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n o m i n a t i o n
 
from:  jury report  ARS-award  2012
(Dutch text)
 
 
De jury :  Meta Knol, Directeur van De Lakenhal in Leiden en Beeldend Kunstenaar Rob Visje, Amsterdam.
 
Genomineerd :  Yvonne van den Herik  met het werk ’untitled (remix 08)’
 
Aldus de jury :
“Het werk heeft een grote authenticiteit. Is open en complex van vorm. Er is sprake van grote beweging maar ook van rust. Het werk is goed uitgebalanceerd en er zit vastheid en scherpheid in het werk. Met weinig middelen zegt het alles.”

 
 
text edited by Dorte Rasmussen, boardmember ARS Aemula Naturae, Leiden

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
″ een bijzondere combinatie
van formeel tekenonderzoek en
persoonlijke expressie ″

 
              quote from opening of Daraohwn, by Yasmijn Jarram
 
 
 
 
 
o p e n i n g   s p e e c h
 
by Yasmijn Jarram, art critic and author
on the occasion of the opening of ‘Daraohwn’    Pictura Dordrecht    24 march 2012
(Dutch text)
 
 
Het werk van Yvonne van den Herik is in de eerste plaats één grote ode aan de natuur. De landschappen, bergen en bomen die ze tegenkomt tijdens haar reizen over de hele wereld verwerkt ze in tekeningen, die dus altijd fundamenteel uitgaan van haar waarneming. Vervolgens weeft en transformeert ze elementen uit die tekeningen vaak weer tot nieuwe werken. Hoewel het oorspronkelijke beeld weliswaar soms nog nauwelijks herkenbaar is, verdwijnt het nooit helemaal. Er is dus altijd een zekere mate van figuratie aanwezig, hoe abstract een werk ook kan ogen.
 
Er schuilt een opvallende paradox in het werk. Enerzijds doet het afstandelijk en koel aan, vanwege de ogenschijnlijk abstracte beeldtaal, anderzijds is het juist zeer persoonlijk, door de associatieve en intuïtieve manier van werken die eraan vooraf gaat. Zelf noemt Yvonne van den Herik dit ‘wanderdrawing’, een verzamelterm voor kijken, dwalen, nadenken en tekenen: lichamelijke mechanismen die voor haar allemaal één zijn. De hand als verlengstuk van het oog, en andersom. Dit alles leidt tot een bijzondere combinatie van formeel tekenonderzoek en persoonlijke expressie. De kunstenaar laat zich tijdens het tekenen meevoeren door het moment, maar houdt tegelijkertijd als een regisseur de touwtjes – of in dit geval de lijnen - in handen. Steeds weer wordt gezocht naar een balans tussen gevoel en ratio, als middel om enige grip te krijgen op de overweldigende grootsheid en schoonheid van de ongerepte natuur.

 
 
part of opening speech © 2012 Yasmijn Jarram

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o p e n i n g   s p e e c h
 
by Loukie Hoos, artist and art critic
on the occasion of the opening of ‘Beeldverwanten’   Galerie AIR   10 Oct 2010
(Dutch text)
 
 
Soms suggereren lijnen vorm, soms ruimte, soms ritme, soms scheiding, soms conflict, soms verbinding. Altijd blijft het beeld ook enigszins organisch en altijd beweegt het, soms maakt het zelfs - voor de goede verstaander - muziek.
.
Het is een interessant proces. Het beeld dat ze als voorbeeld gebruikt en de zelf opgelegde regels die voor de variatie in haar tekeningen zorgen, gaan in feite fungeren als een context waarbinnen haar persoonlijke en intuïtieve keuzes steeds meer invloed hebben (...)
In ′Beeldverwanten′ laat ze voor het eerst zien hoe door dit proces series ontstaan
.
Het is duidelijk dat ze als kunstenaar onderzoeker is (...)
Bij Yvonne gaat het om het zichtbaar maken van persoonlijke kenmerken van haar manier van waarnemen van de natuur en tegelijkertijd om de vraag in hoeverre ook persoonlijke keuzen onderworpen zijn aan natuurlijke wetmatigheden.
(...) vragen die je existentieel kunt noemen. Vragen over de positie van de mens in deze wereld. Filosofische vragen.

 
 
quotes from opening speech © 2010 Loukie Hoos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r e v i e w
 
‘in the Picture’   Picturablad 2010 n2   (Dutch text)
 
Twee nummers geleden stond er een lang artikel in het Picturablad over het werk van Yvonne van den Herik. Nu trekt ze opnieuw de aandacht.
... voor 'Kunst van de Dag' op de bekende site galeries.nl verzorgde zij elke dag een reactie op een kunstwerk, en dat was geen verbale toelichting, maar een visuele. ...

 
 
intro of review © 2010 Annemarie Estor / Picturablad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
″ Tekenen ontstaat rechtstreeks uit je lijf.
Je kunt er gedachten mee neerzetten die in
woorden niet bestaan ″

 
              quote from interview in Picturablad
 
 
 
 
 
i n t e r v i e w
 
by Annemarie Estor   Picturablad dec 2009   (Dutch text)
 
Ik loop het Picturagebouw in en sta oog in oog met grillige, organische lijnen.
Natuur. Organisch.  Ik denk onwillekeurig aan bomen, gebladerte vooral,
maar meen ook iets in de tekeningen terug te zien van de natuur in onszelf.
Wat zie ik? Zenuwen? Hersenen? Weefsels? Of ben ik gek?
Ik raak gefascineerd en besluit eens met Yvonne van den Herik te gaan praten.

 
 
intro of interview © 2009 Annemarie Estor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r e v i e w
 
by  Wim van der Beek, art critic   (Dutch text)
written for the opening of ′Beyond Landscape′   Leiden   mei 2008
 
(...) Yvonne van den Herik vervreemdt landschapselementen van hun oorsprong.
Het gaat haar niet om exacte plaatsbepaling, herkenning of herkomst.  Ze is vooral geinteresseerd in transformatieprocessen.
Bomen en bergen worden omgezet in labyrintische patronen, meanderende lijnstructuren en ruimtelijke ervaringen.  Haar tekeningen en schilderijen zijn even grillig en onvoorspelbaar als de natuur zelf.
(...)

 
part of opening speech  © 2008  Wim van der Beek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a b o u t   t h e   w o r k   ·   r e s u m e
 
a selection of reviews and texts of others
 
2019   Grafschafter Nachrichten ·
2019   Künstlerin huldigt einer alten Trauerbuche · Susanna Austrup
2019   (review solo exhibition Galerie haus34A)
2015   Grafschafter Nachrichten ·
2015   Ausstellung zeigt Natur aus drei Perspektiven · Elvira Meisel-Kemper
2013   Yvonne van den Herik tekent · 2 blogposts · Dick Berckenkamp
2013   Yvonne van den Herik & Chung-Hsi Han · opening speech · Mieke Conijn
2013   Black & White · book · published by Gorcums Museum 2013
2013   on the occasion of the exhibition Black & White / Zwart & Wit
2013   final editing: Piet Augustijn, curator and conservator Contemporary Art
2012   blogpost  Dick Berckenkamp · Een niet genomen foto
2012   jury report · nomination for ARS-award 2012
2012   Daraohwn · opening speech · Yasmijn Jarram
2012   Pulchri·blad  jrg 40 n 1 · Uitwisseling ARS Leiden en Pulchri Den Haag
2010   Beeldverwanten · opening speech · Loukie Hoos
2010   Berkelbode · Expositie ‘Beeldverwanten’ bij Galerie AIR
2010   Picturablad  n 2 · In the picture · Yvonne van den Herik op galeries.nl
2009   Picturablad  n 4 · Yvonne van den Herik en het échte kijken · Annemarie Estor
2008   Beyond landscape · opening speech · Wim van der Beek
2006   Leidsch Dagblad ·
2006   Veel kwaliteit bij nieuwe leden van Ars · Bernadette van der Goes
2003   Delftsche Courant · Kunstlicht ·
2003   Hoe een heel landschap op een afbeelding past · Hendrik van Leeuwen

 
 
 
 
 
NB.  curious about the  f u l l   t e x t s  of the reviews ?
please let me know  ,  it's my pleasure to send them by mail

 
 
 
 
back to the top
 
 
 
 
 
 
· · ·
 
webdesign, images & text   © 2022  yvonne van den herik